Revolutionen er i gang

Den første digitale bølge bragte os big data, automatisering, cloud computing og IoT.

Nu kommer den anden bølge: Industri 4.0 skaber et helt nyt internet, hvor maskiner kommunikerer med hinanden, udveksler data og muliggør en hidtil uset grad af intelligens og automatik i netværket.

Hvad betyder Industri 4.0 for dig?

Det er ikke bare størrelsen af internettet, der ændrer sig, men i lige så høj grad anvendelsesmulighederne. Sensorer finder vej til alt fra biler til sundhedsrelateret udstyr. Din smartphone kan udveksle data med dit klima- og alarmsystem. Din dørlås kan kommunikere med dine termostater. Dit ur kan kommunikere med den offentlige transport. Vandforsyningen kan fortælle, hvis der er lækage på et rør. Termostater kan fortælle om deres performance, energiforbrug og evt. melde alarm.

Spørgsmålet er derfor ikke, om Industri 4.0 kommer til at påvirke dig og din virksomhed. Det er snarere, hvornår du skal kaste dig ud i at udnytte de muligheder, dette paradigmeskift giver.