PowerTag hjælper dig med at optimere driftstiden

Kortlæg dit energiforbrug med verdens mindste trådløse energimåler.

PowerTag skaber et værdifuldt og forretningskritisk overblik over dit energiforbrug med detaljerede oplysninger om elforbrug og belastninger i forskellige bygninger eller produktionslinjer. Du får bl.a. adgang til realtime-data, så du hele tiden kan følge og optimere energiforbruget. Det gælder både strøm, spænding, effekt samt overbelastninger m.m. Med PowerTag er du derfor i stand til at iværksætte konkrete tiltag, der minimerer dit energiforbrug.

Samtidig giver PowerTag informationer om overbelastninger og ubalancerede faser. Informationerne gør det muligt for dit driftspersonale og teknikere at være proaktive og udføre den nødvendige vedligeholdelse rettidigt, så du altid er i drift, når du ønsker det.

Med PowerTag kan teknikere og driftspersonale således løbende følge med i tilstanden af de elektriske installationer og det tilsluttede udstyr. PowerTag giver desuden mulighed for at overvåge øjebliksværdier og give besked før potentielle problemer opstår.

Powertag er velegnet til produktionshaller, kontorbygninger, hoteller og uddannelsessteder m.m.