Få has på skimmelsvampen, før den får has på dig

Skimmelsvamp i danske hjem skyldes dårlig udluftning og fugt i bygningen. Derfor skal du holde øje med indeklimaet – og evt. overveje et ventilationsanlæg – hvis du har vedvarende fugtproblemer.

Fugt på vinduerne kan være en indikator på, at dit hjem har dårligt indeklima. Det kan resultere i problemer med skimmelsvamp, som kan føre til problemer med helbredet. Symptomerne kan fx være irriterede slimhinder, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Og hvis du er overfølsom over for skimmelsvamp, er selv små mængder et problem.

Ifølge undersøgelser på bl.a. Odense Universitetshospital er det dokumenteret, at op til hver ottende danske bolig har problemer med skimmelsvamp – og næsten hver fjerde danske hjem har dårligt indeklima.

Skimmel – og andre svampe og andre mikroorganismer – spreder sig ved at frigive millioner af sporer til luften. Derfor kan sporerne findes overalt i hjemmet, især hvis boligen har en kælder. Det betyder også, at småbørn kan udvikle astma og andre allergier, hvis ikke der gøres noget ved indeklimaet.

Der bør være et luftskifte på en halv gang i timen – svarende til, at al luften skal skiftes ud i løbet af 2 timer i de rum, hvor vi færdes.

Men har man fået skimmelsvamp, skal det fjernes. Der er forskellige metoder – nogle mere omsiggribende end andre – alt afhængig af, hvor slemt det er. Med effektiv ventilation og luftudskiftning sænkes fugtniveauet i boligen, og risikoen for, at der opstår skimmelsvamp, mindskes.