RÅDGIVENDE INSTALLATØR

Body Bike.
Body Bike producerer ca. 70 motionscykler om dagen, eksporterer til mere end 30 lande og har 20 medarbejdere.

For et år siden fik de blandt andet bevægelsessensorer og behovsstyring på lyset, og sænkede derved forbruget fra ca. 45.000 kWh til ca. 31.000 kWh – en besparelse på hele 14.000 kWh. Samtidig øgede de faktisk produktionen med 30 procent. Nu overvejer de næste skridt, som meget vel kunne være et solcelleanlæg.

Adm. Direktør:

“For os betyder den grønne profil meget. Ud over de oplagte besparelser, giver det os en god signalværdi over for vores eksportmarked, at vi har styr på vores energiforbrug og gør noget for at sænke det. Derfor har vi snakket om at investere i solceller.” 

BLUE INSTALL – rådgivende installatør:

“Inden man investerer i solceller er det vigtigt at nedbringe elforbruget fx via behovsstyring. Sparer virksomheden alt det den kan på belysning, cirkulationspumper, varmestyring? For BODY BIKE er det vigtigt, at solcelleanlægget producerer nok til at dække deres minimumforbrug, men ikke mere end de maksimalt har brug for. De kan nemlig ikke være med i nettomålerordningen, og derfor vil det være dårlig forretning at investere i for stort et anlæg.” 

Besparelser kontra investeringer.

Årligt kWh forbrug: Ca. 31.000 kWh 

Besparelse ved behovsstyring: 5-8 procent 

Nyt forbrug: 29.400 kWh 

Investering solcelleanlæg: 250.000 kr. 

Årlig besparelse: 30.000 kr. 

Tilbagebetalingstid: 8,3 år

MERE OM DAN-EL A/S:

MERE OM DAN-EL A/S:

Du er altid velkommen til at benytte dig af vores effektive døgnvagt, som er åben alle årets dage. Der vil du altid få god og tryg rådgivning af et kompetent personale.

70 23 23 88