RÅDGIVENDE INSTALLATØR

Godt arbejdslys. Få fejl.
Det har længe været almindelig viden, at et godt arbejdslys giver større produktivitet og færre fejl. Det gælder også i skoler og institutioner, hvor produktiviteten måles i indlæringsevne. Godt lys gør simpelthen eleverne dygtigere.

Jamen, hvorfor er alle skolelokaler så ikke blændende oplyst? Det hænger nok sammen med, at mere og bedre lys hidtil har været ensbetydende med øgede omkostninger, og det er der ikke plads til på skolernes budgetter. Man har typisk valgt at satse på lysmængde fremfor lyskvalitet og fyldt lofterne med lysstofrør.

I dag har skoler og institutioner imidlertid mulighed for at få både mere og bedre lys samtidig med, at de sparer på energiforbruget. Ved hjælp af den ny generation lysstofrør eller endnu mere effektive lyskilder som fx LED kombineret med en styring, der udnytter dagslyset optimalt.

Lysstofrøret er en ofte udskældt lyskilde – og tidligere med god grund! Samtidig er det en af de mest udbredte lyskilder i vores hverdag. Både på arbejdspladser, skoler, offentlige bygninger og i supermarkeder sidder lysstofrøret og belyser vores hverdag som det har gjort hver dag siden 1940’erne. Fordi det er billigt i drift.

De første lysstofrør gav et forfærdeligt lys, der gengav farver helt forkert. Ra-værdien på blot 55 kunne langt fra matche dagslysets Ra-værdi på 100 og glødepærens på 99. Samtidig gav jernkerneforkoblingen ofte et flimrende lys.

Siden er lysstofrøret udviklet til en højere Ra-værdi, og de nye generationer af rør har fået højfrekvent forkobling, der både forhindrer flimren, reducerer energiforbruget og forlænger lysstofrørets levetid. Det giver også bedre trivsel for de mennesker, der skal opholde sig i lokaler med lysstofrør. 

Et skoleeksempel.

Skolerne Strandby i Frederikshavn og Strandvejen skole i København er blevet energirenoveret med særligt fokus på belysningen, bl.a. med bedre udnyttelse af dagslyset. Og det er sund fornuft at satse på dagslyset. Det er gratis, og det giver store plusser på trivselskontoen. Fra starten af projekterne blev der taget højde for både energibesparelser og trivsel, hvilket resulterede i helstøbte løsninger i forhold til belysning og indeklima.

Det var egentlig enkle midler, der blev taget i brug. På Strandby skole blev der monteret bevægelsessensorer i klasseværelserne og zoneopdelt belysning, der automatisk dæmpes, når dagslyset er stærkt og dæmpes ekstra på de lysstofrør tættest ved vinduerne. Det fungerer med en føler på den enkelte lampe, der registrerer lysforhold og bevægelse i rummet. 

Strandvejen Skole.

i København fik ligesom i Frederikshavn en løsning med både dagslysstyring og bevægelsessensorer i tyve af skolens lokaler. At give dagslyset mulighed for at komme til sin ret giver god mening. Både når man vil spare på elforbruget, og når man vil opnå bedre trivsel og indlæring hos børnene. 

Udnyt dagslyset.

En dagslysføler kan dæmpe et enkelt lysstofrør eller en hel gruppe i forhold til mængden af dagslys i lokalet. Det sparer strøm og giver et behageligt ensartet lys i hele rummet. 

Vælg de rigtige rør.

Lysstofrør findes i flere tykkelser, 16mm (T5), 26mm (T8) og 38mm (T12). T5-rør er mere energieffektive end T8-rør. T12-rør er en forældet, ineffektiv type, som er under udfasning. 

Så meget sparer de!

Strandby Skole

Årligt elforbrug gammel belysning: 4.416 kWh

Årligt elforbrug ny belysning: 840 kWh

Årlig besparelse: 3.574 kWh 81%

Årlig besparelse i procenttal

Strandvejen Skole

Årligt elforbrug gammel belysning: 1.314 kWh

Årligt elforbrug ny belysning: 374 kWh

Årlig besparelse: 940 kWh

Årlig besparelse i procenttal: 72% 

MERE OM DAN-EL A/S:

MERE OM DAN-EL A/S:

Du er altid velkommen til at benytte dig af vores effektive døgnvagt, som er åben alle årets dage. Der vil du altid få god og tryg rådgivning af et kompetent personale.

70 23 23 88